هیئت مدیره
سیم به سیم
FPC / FFC
D-Sub
یو اس بی
هم محور
سربرگ Pin
بلوک ترمینال
سوکت آی سی
IP67

(0212) 909 34 20