İdarə Heyətinə
Tel tel
FPC / FFC
D-Sub
USB
Koaksial
Pin Başlığı
Terminal hissə
IC yuvası
IP67

(0212) 909 34 20