Bilgisayar Devre Kartı Makro

شرکای ما

Comus International به عنوان تولید کننده کلیدهای شیب جیوه در سال 1978 شروع به کار کرد و سپس Assemtech را برای تولید و توزیع سنسور در اروپا تأسیس کرد ، شرکتی که در مدت کوتاهی توسعه یافت و به موفقیت دست یافت. با ادغام SIG Gunther آلمان در چنای هند ، به یک شرکت سازنده جهانی تبدیل شده است که نام خود را در تولید Reed Switch و Reed Sensor ماندگار کرده است.
www.comus-intl.com

COMUS

(0212) 909 34 20