آمریكا و اروپا
ما محصولات خود را از توزیع کنندگان برجسته جهانی مانند Digikey ، Mouser ، Rochester ، Avnet Express ، Future ، TTI ، Arrow ، Rutronik ، Farmell و Verical ، که دارای سهام در آمریکا و اروپا هستند ، تهیه می کنیم. با محموله های اکسپرس خود که هر هفته از شرکت های جهانی و هر 2 هفته از شرکت های دیگر ذخیره می شود ، ما قادر به تهیه محصولات مورد نیاز در مدت زمان بسیار کوتاهی هستیم.

(0212) 909 34 20